Opleiding

Opleiding stagiairs

De medische faculteit van de U.G. (Universiteit Gent) heeft ons erkend als opleider van laatstejaarsstudenten geneeskunde en studenten uit het derde en vijfde jaar geneeskunde. Dit betekent dat de universiteit vindt dat er in onze huisartsenpraktijk kwaliteitsvolle zorg aangeboden wordt aan de patiënten en wij ons inzetten voor de vorming van bekwame artsen. De studenten uit het laatste jaar geneeskunde lopen 5 weken stage in een academische opleidingspraktijk.

De studenten uit het derde en vijfde jaar geneeskunde zullen telkens maar enkele dagen in onze praktijk vertoeven. Het betreft hier een kennismakingsstage.Het is dan ook mogelijk dat een stagiair aanwezig is tijdens de raadpleging of ons vergezelt bij huisbezoeken.

Zij leren op die manier hoe het werk in een huisartsenpraktijk verloopt. De laatstejaarsstudenten mogen sommige consultaties of delen ervan uitvoeren, maar steeds onder ons toezicht.

Evenals wij zijn ook zij gebonden aan het beroepsgeheim; wat zij zien en horen mag door hen niet verder verteld worden.
Zij begrijpen ook dat u voor bepaalde problemen er liever geen stagiair bij hebt. U kunt gerust vragen om een bepaald onderzoek door de huisarts zelf te laten doen, of om hem alleen te mogen spreken.Wat is het nut voor u en voor ons? Buiten het feit dat een goede opleiding van artsen belangrijk is voor de toekomst en wij daaraan willen meewerken, is het zo dat stagiairs opleiden ons ook verplicht om bij te blijven met al de nieuwste evoluties in de geneeskunde. Bovendien dienen wij een continue opleiding te volgen om in aanmerking te komen om stagiaires op te leiden. De U.G reikt daartoe aan die huisartsen die aan de criteria beantwoorden een attest UNIVERSITAIRE HUISARTSENOPLEIDER uit. Deze criteria zijn: minimum 7 jaar stagiaires opleiden, een herhaaldelijke positieve waardering van de opleidingskwaliteit door de stagiaires, aanwezig zijn en meewerken op de opleidingen van de vakgroep huisartsgeneeskunde en een praktijkvisitatie door de professor, titularis van het vak Stage Huisartsgeneeskunde. Dit getuigschrift werd aan dr Van den Abbeele uitgereikt op 16/10/2004.
Bovendien wordt uw probleem eens door twee mensen gelijktijdig bekeken, dit laat ons toe om alles nog eens duidelijk op een rijtje te zetten en na overleg voor u de beste oplossing te kiezen. 

Wij waarderen het dat u, als patiënt wilt meewerken aan deze opleiding.

Opleiding HAIO

De studies tot huisarts duren in totaal 9 jaar. Na 6 universitaire jaren krijgt men het diploma van basisarts waarna men een verdere specialisatie huisartsgeneeskunde volgt. Alvorens men zelfstandig als huisarts mag werken dient men zich dus nog 3 jaar extra te specialiseren. HAIO staat dan ook voor HuisArts In Opleiding. Dit is te vergelijken met een assistent in het ziekenhuis die wordt opgeleid tot specialist (afkorting = GSO, nl. geneesheer specialist in opleiding). De HAIO is dus al afgestudeerd als arts en mag dan ook zelfstandig raadplegingen en huisbezoeken doen. Hij/zij werkt wel onder de verantwoordelijkheid van de praktijkopleider. Dit betekent dat de HAIO regelmatig overlegt met de praktijkopleider en dat deze ook beschikbaar is bij moeilijkere problemen.

De opleiding verloopt onder toezicht van de universiteit en de erkenningscommissie van Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid (FOD). Dr. Delphine Magniette is erkend als praktijkopleider door zowel de Vlaamse universiteiten als door de FOD. Dit betekent een officiële erkenning van de manier waarop er in het Doktershuis Hansbeke gewerkt wordt.
Tot heden opgeleide HAIO’s:

  • Dr. Ilse Vrient in 2003-2004
  • Dr. Delphine Magniette in 2006-2007
  • Dr. Marie Boels in 2007-2008
  • Dr. Eline De Backer 2015-2016
  • Dr. Louise Achten 2016-2018
  • Dr. Sarah Schillewaert 2021-2022
  • Dr. Louise Debruijckere 2022-2023
Scroll naar boven