Raadplegingen

De raadplegingen gaan steeds door na afspraak, online of telefonisch op 09/371 82 34.

Dr. Hans Van den AbbeeleDr. Delphine MagnietteDr. Louise AchtenDr. Lise Crauwels
MaVoormiddag
Namiddag
Avond
Voormiddag
Namiddag
Avond

Namiddag
Avond
Voormiddag
Namiddag
Avond
DiVoormiddag
Namiddag
Avond
Voormiddag
Namiddag
Avond
Voormiddag

Woe

Voormiddag
Namiddag
Voormiddag
Namiddag
Avond
Voormiddag
Namiddag
Do
Namiddag
Avond
Voormiddag

Voormiddag

Voormiddag
Namiddag
Avond
VrijVoormiddag
Namiddag
Avond
Voormiddag
Namiddag
Avond
Voormiddag
Namiddag
Avond
Za/ZoGeen raadplegingGeen raadplegingGeen raadplegingGeen raadpleging

Kom op raadpleging als het enigszins kan!

Het werken in de consultatieruimte geeft ons enkele belangrijke voordelen. Het medisch dossier is bij de hand; alle nodige materiaal is voorhanden en het onderzoek kan gebeuren in perfecte omstandigheden.

De raadplegingen zijn na afspraak toegankelijk voor iedereen en al je problemen kunnen hier aan bod komen (vernieuwen van voorschriften, advies, gesprek, etc.).

Door een spoedgeval of een gesprek over een ernstig probleem kan de raadpleging al eens uitlopen. Daarvoor vragen we uw begrip.

Indien meerdere problemen ter sprake komen tijdens dezelfde raadpleging, is het niet altijd mogelijk alle problemen binnen dezelfde raadpleging af te handelen. We zullen hiervan nota nemen in uw medisch dossier, en in een volgende raadpleging hier verder op ingaan.

Al onze raadplegingen zijn na afspraak. Zo beperken we de wachttijd voor u. Daarnaast laat dit ons toe om bepaalde zaken die meer tijd vragen beter te plannen (verzekeringsonderzoek, preoperatief nazicht, gesprekstherapie, technische ingrepen, longfunctieonderzoek).

Een afspraak kan u ofwel telefonisch maken ofwel via de online agenda (niet via e-mail). Indien er op de online agenda geen geschikt uur meer vrij is gelieve te telefoneren.

09 371 82 34

  • Komt U met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
  • Denkt u wat meer tijd nodig te hebben, laat het gerust vooraf weten.
  • Kom steeds tijdig naar uw afspraak, anders laat u iedereen die volgt wachten.
  • Bent u verhinderd, laat het ons dan tijdig weten. Iemand anders kan uw plaats innemen.

Indien mogelijk, komt u best naar de raadpleging.
Uw dokter heeft daar meer mogelijkheden om u goed te helpen.
Huisbezoeken worden voorzien voor ernstig zieke en minder mobiele patiënten.
Vraag huisbezoeken tijdig aan: liefst tussen 8 en 10 uur ’s morgens telefonisch op het nummer 09/371 82 34

Tijdig aangevraagde huisbezoeken kunnen sneller worden beantwoord.

Bij verwondingen of klachten die een spoedonderzoek vereisen, kan u ons steeds direct verwittigen. Spoedgevallen worden tussendoor opgevangen.
Telefoneer indien mogelijk best zelf, dan kan u al met de dokter overleggen.

Bij levensbedreigende situaties waarbij u niet onmiddellijk de praktijk kan bereiken of indien de paniek om ons nummer te vormen te groot is : bel 100 (of 112 met GSM).

Voor de dringende oproepen ’s nachts van 19 uur tot ’s ochtends 8 uur en in het weekend kan u steeds telefoneren naar arts van wacht.

De praktijk is dagelijks bereikbaar van ’s ochtends 8 uur tot ’s avonds 19 uur.
Buiten deze uren kan u voor dringende medische zorg terecht bij de huisarts van wacht op het nummer 1733.

  • Mocht u een dringend medisch probleem hebben tijdens het weekend of op feestdagen, kan u steeds beroep doen op de dokter van wacht te bereiken op het nummer 1733. Na het ingeven van uw postcode wordt u doorverbonden met de wachtpost van uw regio voor het maken van een afspraak.
  • Er is ook een weekwacht in Groot-Nevele. Deze loopt van 19 ’s avonds tot 8 uur ’s morgens en is eveneens te bereiken op het nummer 1733. Na het ingeven van uw postcode wordt u doorverbonden met de arts van wacht.

Het ophalen van een brief of een attest kan steeds tijdens de aanwezigheid van de secretariaatsmedewerkers.

Arts noch patiënt wordt graag gestoord tijdens de raadpleging. Geef daarom je vraag reeds door aan de secretariaatsmedewerkers waarna de artsen je na de raadplegingen zullen contacteren.

Is je vraag dringend, dan zal je uiteraard onmiddellijk doorverbonden worden met een arts.

De openingsuren van de balie kan je op de contactpagina terug vinden.

Wij hanteren de geldende erelonen die door het RIZIV zijn vastgelegd.Vanaf heden passen wij de regeling “derde betalende” veralgemeend toe. Dit wil zeggen dat wij rechtstreeks aan de mutualiteiten factureren en de patiënt alleen het persoonlijke deel betaalt.

Hebt u vragen hierover, vraag het gerust aan uw huisarts.

Tijdens de raadpleging is het mogelijk te betalen met:

Scroll naar boven