FAQ

Sumehr staat voor Summarized Electronic Health Record.

Het is een digitale samenvatting van je medisch dossier met de minimale gegevens die een arts nodig heeft om je gezondheidstoestand snel in te schatten. Zo kan een arts die je medische voorgeschiedenis niet kent, je vlug de juiste zorg geven (bv. in spoedgevallen diensten).

Door wie?

Je huisarts die je globaal medisch dossier beheert is het best geplaatst om een sumehr te maken op basis van je medisch dossier.

Via Vitalink en mits je toestemming kan je huisarts je sumehr delen met andere artsen. Als je een andere arts consulteert, kan die meteen je sumehr consulteren mits je toestemming (die je geeft via het inlezen van je elektronische identiteitskaart).

Welke gegevens?

Een sumehr kan volgende gegevens bevatten:

  • basisgegevens zoals geboortedatum
  • gegevens van een contactpersoon in geval van noodsituaties
  • risicofactoren (allergieën, reacties op medicatie, sociale risicofactoren, …)
  • medische voorgeschiedenis
  • actuele problemen
  • medicatie die je inneemt
  • je vaccinaties

Voor wie?

Sumehrs worden gedeeld tussen artsen die gebonden zijn aan het medisch geheim.

Andere zorgverleners, zoals apothekers of thuisverpleegkundigen, kunnen je sumehr niet inkijken.

Via de Patient Health Viewer kun je de meest recente Sumehr raadplegen die voor jou werd opgeladen door je arts.

Scroll naar boven