Globaal Medisch Dossier

Waarschijnlijk heeft u reeds een Globaal Medisch Dossier of GMD aangelegd. Toch willen wij langs deze weg het GMD nog even in de kijker stellen.

Waarom een Globaal Medisch Dossier?

Al uw medische gegevens zoals uw medische voorgeschiedenis, uw geneesmiddelengebruik, de gevolgde behandelingen, verslagen van specialisten en andere zorgverleners, worden op één plaats bijgehouden, waardoor uw huisarts een beter idee heeft over uw gezondheidstoestand. Zo worden nutteloze onderzoeken en dubbele handelingen vermeden.

Doorverwijzing naar andere zorgverleners met uitwisseling van gegevens is veel eenvoudiger (vb. bij een ziekenhuisopname). Dankzij dit GMD wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd. Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisartsenpraktijk draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.

Bovendien krijgt u een vermindering van 30 % op uw eigen bijdrage (remgeld) voor een raadpleging bij de huisartsen van de praktijk (voor kinderen jonger dan 10 jaar, 75-plussers en chronisch zieken ook bij een huisbezoek) en een hogere terugbetaling voor een consult bij een specialist na onze verwijzing.

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van je GMD.

Wat moet u doen?

Uw huisarts zal u ter gelegenheid van een consultatie of huisbezoek eenmalig vragen of een GMD mag worden opgestart. Dit wordt dan doorgegeven aan uw mutualiteit.

Indien u een GMD afsluit bij één van de artsen, dan geldt dit automatisch voor alle drie de artsen! Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts.

Scroll naar boven