Griep en COVID

Wie wordt aangeraden om zich te laten vaccineren?

GRIEP

Groep 1: personen met risico op complicaties, d.w.z:

 • Alle 65 +’ers
 • Alle personen vanaf 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening
 • Elke patiënt van 18 jaar of ouder met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling
 • Personen die in een instelling verblijven
 • Alle zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap)
 • Iedereen met een body mass index (BMI) ≥ 40 kg/m2
 • Kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.

Groep 2:

 • Alle personen werkzaam in de gezondheidssector (binnen en buiten zorgsinstellingen)

Groep 3:

 • De risicopersonen (Personen uit groep 1)
 • Kinderen jonger dan 6 maanden zonder risicofactoren waarvan de moeder geen griepvaccin heeft gekregen tijdens de zwangerschap.

COVID

Groep 1: mensen met een verhoogd risico op overlijden of ernstige vormen van de ziekte (ziekenhuisopname, intensieve zorg, overlijden)

 • Alle 65 +’ers
 • Personen die in een instelling voor langdurige zorg of verpleeghuis wonen
 • Alle zwangere vrouwen (ongeacht de fase van de zwangerschap)
 • Iedereen met een body mass index (BMI) ≥ 40 kg/m2
 • Alle personen van 18 jaar of ouder die lijden aan een onderliggende chronische aandoening
 • Alle kinderen met ernstige chronische aandoeningen (die de nierfunctie, het maag-darmkanaal, het hart- en vaatstelsel, de ademhaling of de neurologische gezondheid aantasten)
 • Alle personen met een verstandelijke beperking zoals dementie, ernstige depressie, schizofreniespectrumstoornissen
 • Alle personen met een zeldzame ziekte (waaronder het syndroom van Down met bijbehorende comorbiditeiten of immunologische stoornissen)
 • Alle personen met een immunosuppressie als gevolg van ziekte of behandeling

Groep 2: Alle personen werkzaam in de gezondheidszorg (binnen en buiten zorginstellingen

Groep 3: Alle personen die in hetzelfde huishouden wonen (de cocoonvaccinatiestrategie) als:ernstige en zeer ernstige immuungecompromitteerde patiënten

Hoe verkrijg ik het vaccin.

 • Het covidvaccin zal nadat u een afspraak heeft gemaakt beschikbaar zijn in de praktijk. Hiervoor moet u dus zelf niets ondernemen.
 • Het griepvaccin moet u wel eerst bij de apotheek afhalen, thuis in de koelkast bewaren en meenemen naar de praktijk op uw vaccinatieafspraak. Hiervoor heeft u geen voorschrift meer voor nodig.

Hoeveel kost de vaccinatie?

Voor patiënten die tot de risicogroep behoren wordt het griepvaccin terugbetaald en betaalt u zelf 4,08 € of 2,45 € bij verhoogde tegemoetkoming. Vraag aan de apotheker een bewijs van betaling om in te dienen bij uw ziekenfonds. Bij sommige ziekenfondsen ontvangt u nog een extra tegemoetkoming.

Voor het covidvaccin moet u niets betalen. Dit wordt gratis door de overheid beschikbaar gesteld.

Op de vaccinatiemomenten dient u geen remgeld te betalen.

Mogen de vaccins samen worden toegediend?

Het covid- en griepvaccin mogen samen toegediend worden. Dit is veilig. Wilt u het toch apart laten toedienen, hou er dan wel rekening mee dat u er best minimum 14 dagen tussen laat.

Wanneer wordt er gevaccineerd?

De vaccinatiemomenten zijn 14, 21 en 28 oktober. (Tijdens deze momenten wordt alleen gevaccineerd en zullen er geen voorschriften kunnen gevraagd worden)

Het covidvaccin eventueel samen met het griepvaccin wordt enkel op die dagen toegediend. Gezien de beperkte houdbaarheid van het covidvaccin is het voor ons heel belangrijk om te weten hoeveel patiënten er komen. Om die reden kunnen we dus geen vaccinaties tijdens de reguliere raadpleging toedienen maar alleen tijdens de voorziene vaccinatiemomenten.

Het griepvaccin alleen kan ook ter gelegenheid van een gewone raadpleging worden toegediend.

Wat bij ziekte?

Indien u de dag van uw afspraak één van de volgende symptomen (koorts, hoesten en/of ademhalingsmoeilijkheden, spierpijn, keelpijn of hoofdpijn, vermoeidheid, geur- en smaakverlies, verkoudheid, diarree) zou hebben kan u best uw vaccinatie uitstellen en even contact nemen met de praktijk voor een nieuwe afspraak.

Na het doormaken van een infectie dient u 14 dagen te wachten om u te laten vaccineren.

Scroll naar boven