Doelstellingen

Doelstelling

 • De huisarts is all-round:
  • Hij behandelt niet alleen een grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen, maar hij richt zich tot alle leeftijden.
  • De huisarts bekijkt en onderzoekt de volledige mens achter de patiënt en houdt rekening met zijn medisch, sociaal en psychisch functioneren.
  • Hij kijkt verder dan een ziek orgaan, en kan het geheel van minder-functioneren sneller opmerken doordat hij de levens- en familiesfeer van zijn patiënt kent.
  Dit geeft de huisartsgeneeskunde een grote meerwaarde.
 • De huisarts is een familiedokter:
  Ondanks de vlucht naar een hoogtechnologische geneeskunde, blijft de rol van huisarts meer dan ooit nodig. Een goed contact, een goed gesprek, een basis onderzoek, ...
  Hij volgt het medisch traject van de patiënt bij eventuele doorverwijzing naar een specialist.
 • De huisarts speelt een centrale rol in de gezondheidszorg:
  De huisarts houdt zich niet alleen bezig met diagnose en behandeling van medische aandoeningen, maar ook met preventie. Voorkomen is beter dan genezen !Preventie is de hoeksteen van een gezond leven.

U kunt bij de huisarts terecht voor een groot aantal andere zaken, zoals:

 • Algemene huisartsgeneeskundige gezondheidsproblemen (griep, verkoudheden, letsels, depressies, ...)
 • Bijhouden en bespreken van medische dossiers
 • Goede zorgen voor jong én oud : van pasgeboren zuigeling tot hoogbejaarde
 • Algemene preventie (bloeddruk, cholesterol, diabetes, osteoporose, ...)
 • Preventieve kankeronderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm, …)
 • Gezondheidsvoorlichting
 • Voedingsadvies
 • Reisadvies
 • Gezins- en levensvragen – begeleiding
 • Therapeutische gesprekken
 • Vaccinaties van kinderen en volwassenen en het bijhouden van het vaccinatieschema
 • Bloedafnames (kleefbriefje meebrengen)
 • Longfunctieonderzoek (spirometrie) bij luchtwegproblemen zoals astma en chronische bronchitis
 • Gynaecologie : pilcontrole en advies, uitstrijkje, borstonderzoek, zwangerschapscontrole, aanvragen mammografie
 • Snijwonden en kleine ongevallen
 • Wratten en huidletsels
 • Kleine heelkundige ingrepen
 • Pre-operatief onderzoek bv. ECG (electrocardiogram
 • Arbeidsongevallen, bijstand bij schadegevallen, bijstand bij afhandeling van letselschade
 • Hulp bij de administratie voor allerlei attesten
 • Begeleiding van chronische aandoeningen zoals bloeddruk, suikerziekte, allergie, obstipatie, longziekten,…
 • Thuiszorg en inrichten thuisbegeleiding
 • Steun voor de patiënten, ook in hun laatste levensfase en inrichten van palliatieve thuiszorg
 • Werkt samen met de verpleegkundige, diëtist, kinesist, sociale diensten, collega’s
 • Verwijst naar een specialist indien dat nodig is
 • Neemt de tijd om wat langer te praten indien je dat wenst
 • Schoolt zich regelmatig bij en geeft zelf ook bijscholing aan collega's
 • Doet mee aan wetenschappelijk onderzoek en studies over huisartsgeneeskunde
Copyrights ©2023 - Made by Weblogic